Datele de identificare ale proiectului

Nr. proiect:

211/2014

Cod proiect:

PN-II-PT-PCCA-2013-4-0544

Finantare:

bugetul de stat

Denumirea Programului din PN II:

PARTENERIATE ĪN DOMENII PRIORITARE

Tip proiect:

Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa

Titlul proiectului:

Sisteme de conducere avansata a unor bioprocese din industria alimentara (ADCOSBIO)

Valoarea totala a contractului
Din care pe surse de finantare:

1.207.500 lei

Sursa 1 - de la bugetul de stat

1.050.000 lei

Sursa 2 - din alte surse atrase (cofinantare proprie)

157.500 lei

Durata contractului:

39 luni

Autoritatea Contractanta:

Unitatea Executiva pentru Finantarea Īnvatamāntului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

Contractor:

Universitatea din Craiova