Școala doctorală „Constantin Belea”

Organizată în colaborare cu:

Universitatea din Craiova
Școala doctorală a Universității din Craiova - I.O.S.U.D.
Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică