Școala Doctorală
„Constantin Belea”

Istoric

Înființare

Ȋnvăţământul universitar de Automatică are o lungă şi bogată tradiţie în cadrul Universităţii din Craiova, acesta începându-şi activitatea încă din anul universitar 1966 - 1967, odată cu înfiinţarea specializării de Automatică. Din anul universitar 1976 - 1977, odată cu punerea în aplicare a unui nou plan de învăţământ, în cadrul secţiei de Automatică s-au înfiinţat două opţiuni: opţiunea de Automatică şi opţiunea de Calculatoare, iar specializarea şi-a schimbat numele în Automatizări şi Calculatoare. Rolul primordial în dezvoltarea specializării de Automatizări şi Calculatoare a revenit regretatului profesor doctor docent inginer Constantin Belea, fondatorul Şcolii de Automatică de la Craiova.

Ȋn forma actuală, Școala Doctorală „Constantin Belea” a apărut în cadrul Universității din Craiova prin regruparea într-o școală doctorală unică a celor trei domenii de doctorat Ingineria Sistemelor, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Mecatronică şi Robotică din cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică, în conformitate cu prevederile din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și ca efect al H.G. nr.681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat. Inițial, din Octombrie 2012, noua școală doctorală a funcționat în cadrul Școlii Doctorale de Științe Inginereşti, ulterior desprinzându-se ca şcoală separată, fiind subordonată direct I.O.S.U.D. – Universitatea din Craiova, prin decizia Senatului Universității din Craiova din 29 Septembrie 2015.


Evoluție

Deşi tânără, Şcoala Doctorală „Constantin Belea” a avut precursori de prim rang în domeniul Automaticii. În 1968, domnul profesor Constantin Belea obţinea calitatea de conducător de doctorat la Universitatea din Craiova în domeniul Sisteme Automate. În perioada scursă de la acest eveniment istoric, activitatea de doctorat a cunoscut o dezvoltare continuă, unele dintre cadrele didactice de atunci ale secţiei de Automatizări și Calculatoare obținând titlul de Doctor Inginer sub îndrumarea domnului profesor Constantin Belea. Prima teză de doctorat în Sisteme Automate a fost susţinută în 1974 sub îndrumarea domnului profesor Constantin Belea de către domnul profesor Mircea Ivănescu, care a obţinut titlul de doctor în 1975. Numărul conducătorilor de doctorat a crescut substanţial după 1989. Astfel, în 1993 au obţinut calitatea de conducător de doctorat în Sisteme Automate domnii profesori Vladimir Răsvan, Mircea Ivănescu, Matei Vînătoru, iar în 1994 a obţinut calitatea de conducător de doctorat în Calculatoare în cadrul Universităţii din Craiova domnul profesor Mircea Petrescu. Ȋn 2005 a obţinut calitatea de conducător de doctorat în Sisteme Automate domnul profesor Marin Constantin. Ulterior, în 2007 au obţinut calitatea de conducător de doctorat în Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei domnii profesori Costin Bădică şi Mihai Lucian Mocanu, iar în 2008 au obţinut calitatea de conducător de doctorat în Mecatronică şi Robotică domnii profesori Dorian Cojocaru, Nicu George Bîzdoacă şi Mircea Niţulescu. Totodată, în 2008 au obţinut calitatea de conducător de doctorat în Ingineria Sistemelor domnii profesori Dan Popescu şi Emil Petre, respectiv în Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei domnul profesor Dumitru Dan Burdescu. Ȋn 2016, domnul profesor Dan Selişteanu a obţinut atestatul de abilitare în Ingineria Sistemelor, fiind afiliat în acelaşi an Şcolii Doctorale „Constantin Belea”. Ȋn 2018, domnişoara profesor Elvira Popescu a obţinut atestatul de abilitare în Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, fiind afiliată în acelaşi an Şcolii Doctorale „Constantin Belea”. În 2018 doamna profesor Monica Roman și domnul profesor Dorin Șendrescu Gheorghe au susținut abilitarea în domeniul Ingineria Sistemelor, fiind afiliați Școlii Doctorale „Constantin Belea” în 2019. Tot ȋn 2018, domnul conferenţiar Sorin Grigorescu de la Universitatea “Transilvania” din Braşov a obţinut atestatul de abilitare în domeniul Mecatronică şi Robotică, fiind afiliat în acelaşi an Şcolii Doctorale „Constantin Belea”. Ȋn 2019, doamna profesor Danciu Daniela a obţinut atestatul de abilitare în domeniul Ingineria Sistemelor, fiind afiliată Şcolii Doctorale „Constantin Belea”. Ȋn 2020, domnii șefi de lucrări Gigel Maceșeanu şi Tiberiu Teodor Cociaş de la Universitatea “Transilvania” din Braşov au obţinut atestatul de abilitare în domeniul Mecatronică şi Robotică ȋn cadrul Şcolii Doctorale „Constantin Belea”. Ulterior, dânșii ȋmpreună cu domnul conferenţiar Sorin Grigorescu au decis să ȋnfiinţeze o nouă școală doctorală pe domeniul Mecatronică şi Robotică ȋn cadrul instituţiei gazdă a dumnealor, Universitatea “Transilvania” din Braşov.

Actualmente, la Şcoala Doctorală „Constantin Belea” sunt afiliaţi 11 conducători de doctorat activi, distribuiţi astfel: 5 conducători de doctorat în domeniul Ingineria Sistemelor, 3 conducători de doctorat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, respectiv 3 conducători de doctorat în domeniul Mecatronică şi Robotică.