Organizare

Director

Prof. Univ. Dr. Ing. Costin Bădică


Consiliu

A. Conducători de doctorat din Școala doctorală „Constantin Belea”, cadre didactice ale Universităţii din Craiova:
 1. Prof. Univ. Dr. Ing. Costin Bădică – Directorul Şcolii Doctorale, conducător de doctorat în Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
 2. Prof. Univ. Dr. Ing. Dorian Cojocaru, conducător de doctorat în Mecatronică şi Robotică
 3. Prof. Univ. Dr. Ing. Daniela Danciu, conducător de doctorat în Ingineria Sistemelor
B. Membri externi:
 1. Dr. Silviu Niculescu, Professor of Control Systems, L2S-CENTRALESUPELEC, France
C. Studenți:
 1. Drd. Radu Lucian Constantinescu, doctorand în Ingineria sistemelor în cadrul Școlii doctorale „Constantin Belea”.

Conducători de doctorat

Ȋn cadrul Şcolii doctorale „Constantin Belea” există 11 conducători de doctorat titulari, arondaţi celor 3 domenii de doctorat din cadrul şcolii astfel:

 • 5 conducători de doctorat în domeniul Ingineria Sistemelor
 • 3 conducători de doctorat în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației,
 • 3 conducători de doctorat în domeniul Mecatronică și Robotică.

# Prenume Nume Afiliere Arii tematice Contact
Calculatoare și Tehnologia Informației
1 Costin Bădică Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică,
Universitatea din Craiova
 1. Sisteme inteligente distribuite: fundamente, tehnologii şi aplicaţii (Big Data Mining, Edge/Fog/IoT/Cloud Computing, Software Engineering)
costin.badica@edu.ucv.ro
2 Mihai Lucian Mocanu Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică,
Universitatea din Craiova
 1. Big Data Analysis and High Performance Computing (Analiza datelor mari si calculul de inalta performanta)
 2. Parallel and Distributed Algorithms and Applications (Algoritmi paraleli si distribuiti si aplicatii)
mihai.mocanu@edu.ucv.ro
3 Elvira Popescu Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică,
Universitatea din Craiova
 1. Medii de învățare inteligente (Smart learning environments)
elvira.popescu@edu.ucv.ro
Ingineria Sistemelor
4 Dan Popescu Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică,
Universitatea din Craiova
 1. Aplicații ale conducerii robust-predictive
dan.popescu@edu.ucv.ro
5 Dan Selișteanu Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică,
Universitatea din Craiova
 1. Sisteme de monitorizare și control pentru procese industriale, cu comunicație în rețea locală sau la distanță
 2. Aplicații ale sistemelor încorporate în automotive
dan.selisteanu@edu.ucv.ro
6 Gheorghe-Dorin Șendrescu Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică,
Universitatea din Craiova
 1. Tehnici de identificare a sistemelor neliniare
 2. Tehnici de securizare a datelor
dorin.sendrescu@edu.ucv.ro
7 Monica Roman Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică,
Universitatea din Craiova
 1. Aplicații ale modelării și simulării proceselor
monica.roman@edu.ucv.ro
8 Daniela Danciu Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică,
Universitatea din Craiova
 1. Aplicații ale rețelelor neuronale artificiale în modelarea și simularea sistemelor dinamice
 2. Prelucrare si recunoastere de imagini pentru aplicatii de asistare a persoanelor cu nevoi speciale
daniela.danciu@edu.ucv.ro
Mecatronică și Robotică
9 Nicu George Bîzdoacă Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică,
Universitatea din Craiova
 1. Interfete om-masina avansate
 2. Sistem personalizat destinat persoanelor cu deficiente auditive
nicu.bizdoaca@edu.ucv.ro
10 Dorian Cojocaru Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică,
Universitatea din Craiova
 1. Prelucrare si recunoastere de imagini pentru aplicatii de asistare a persoanelor cu nevoi speciale
 2. Prelucrare si recunoastere de imagini pentru aplicatii industriale
 3. Inteligenta artificiala pentru aplicatii de asistare a persoanelor cu nevoi speciale
dorian.cojocaru@edu.ucv.ro
11 Mircea Nițulescu Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică,
Universitatea din Craiova
 1. Cercetări în robotica mobilă
 2. Structuri mecatronice avansate
 3. Optimizarea funcțională a sistemelor flexibile de fabricație
mircea.nitulescu@edu.ucv.ro

Ofertă servicii

Oferta de servicii de cercetare