Calendarul admiterii la licenţă

În acest moment, vă putem pune la dispoziţie date orientative relative la calendarul anual tradiţional al procesului de admitere la facultatea noastră:

  • sesiunea IULIE 2021:
    • perioada de preînscriere/înscriere a candidaților: 8 - 14 iulie
    • proba de competență lingvistică: 15 iulie, ora 16:00
    • afișare rezultate parțiale: 17 iulie
    • confirmarea locurilor pentru candidații declarați admiși (plata taxei de înmatriculare, semnare contracte de școlarizare): 18-23 iulie
    • redistribuirea locurilor neconfirmate: 24 iulie
    • confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original): 25-29 iulie
    • afișare rezultate finale: 30 iulie
  • sesiunea SEPTEMBRIE 2021:
    • perioada de preînscriere/înscriere a candidaților: 6 - 12 septembrie
    • proba de competență lingvistică: 13 septembrie, ora 14:00
    • afișare rezultate parțiale: 14 septembrie
    • confirmarea locurilor pentru candidații declarați admiși (plata taxei de înmatriculare, semnare contracte de școlarizare): 15 - 18 septembrie
    • afișare rezultate actualizate: 20 septembrie
    • confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original): 21 - 24 septembrie
    • afișare rezultate finale: 25 septembrie

Pentru mai multe detalii şi actualizarea calendarului de admitere, vă invităm să reveniţi periodic în secţiunea Admitere a site-ului nostru.