Calendarul admiterii la licenţă 2023

 • Perioada de înscriere a candidaților: 15 martie -17 iulie
 • Afișarea candidaților înscriși: 18 iulie
 • Afișare rezultate parțiale: 20 iulie
 • Confirmarea locurilor pentru candidații admiși: 20 – 24 iulie
 • Redistribuirea locurilor neconfirmate: 24 iulie
 • Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 24-27 iulie
 • Afişarea rezultatelor actualizate: 25 iulie
 • Depunerea actelor de către noii candidați declarați admiși: 25–30 iulie
 • Afișare rezultate finale: 31 iulie

    Suplimentar doar pentru candidații la domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei (CTI):

 • Testul de competenţă lingvistică 18 iulie
 • Probă scrisă: 19 iulie, ora 9:00
 • Depunere contestaţii: 20 iulie, orele 12:00-16:00
 • Rezolvare contestaţii. Afişare rezultate contestaţii: 20 iulie, ora 16:00 

Sesiunea SEPTEMBRIE 2023

 • Perioada de înscriere a candidaților: 5 august - 10 septembrie
 • Afișarea candidaților înscriși: 11 septembrie
 • Afișare rezultate parțiale: 13 septembrie
 • Confirmarea locurilor pentru candidații admiși: 14 - 17 septembrie
 • Redistribuirea locurilor neconfirmate: 18 septembrie
 • Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 18 - 21 septembrie
 • Afișare rezultate finale: 22 septembrie

    Suplimentar doar pentru candidații la domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei (CTI):

 • Testul de competenţă lingvistică 11 septembrie*
 • Probă scrisă: 12 septembrie *

 

* Observație: În luna septembrie se va organiza sesiune de admitere doar la specializările facultății la care vor rămâne locuri neocupate după sesiunea de admitere iulie 2023