Calitatea învăţământului la A.C.E.

Un pas decisiv în procesul de aliniere a învăţământului românesc la Spaţiul European al Educaţiei a fost iniţiativa din 2005 a Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind adoptarea unei legi de asigurare a calităţii în educaţie.

Astfel, a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005 (pdf) privind asigurarea calităţii în educaţie prin care s-au pus bazele reglementării unor mecanisme de asigurare a calităţii în educaţie conform standardelor europene. Această Ordonanţă de Guvern prevede înfiinţarea a două instituţii care au drept scop evaluarea calităţii atât în învăţământul preuniversitar, cât şi în cel superior.

În 18 octombrie 2005, Guvernul României a adoptat două hotărâri privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi a Agenţiei Române de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP). Cele două acte normative (H.G. 1257/2005 pentru învăţământul superior şi H.G. 1258/2005 pentru cel pre-universitar) configurează funcţionarea celor două agenţii astfel încât să existe bazele atât pentru autorizarea cât şi pentru acreditarea instituţiilor de învăţământ din România în conformitate cu standardele europene.

Pe lângă acreditarea instituţiilor de învăţământ şi a programelor lor de studii oferite, cele două agenţii creează premizele finanţării învăţământului în funcţie de calitate.

Legea nr. 87 din 2006 (pdf) completează cadrul legislativ privind calitatea învăţământului superior din România.