Învațământ Mobilități ERASMUS Informații pentru studenți

Mobilități studenți

În această secțiune, vă oferim informații despre:

 • Criterii de eligibilitate (aici);
 • Criterii generale de selecție (aici);
 • Fluxul operațional al documentelor studentului (aici);
 • Informarea candidaților (aici);
 • Selecția candidaților (aici);
 • Regulamentul UCV de acordare a granturilor de mobilitate (aici);
 • Formularul de aplicare (aici);
 • Acordul didactic / Learning Agreement (aici);
 • Certificatul de student Erasmus (aici);
 • Grupul Erasmus - Craiova pe Facebook (aici);
Criterii de eligibilitate

Persoana care intenționează să aplice pentru o mobilitate Erasmus trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • să fie student/masterand/doctorand (la buget sau cu taxă) al Universităţii din Craiova;
 • să fie capabilă să promoveze un test de limbă străină.
Criterii generale de selecţie

Candidații supuși procesului de selecție trebuie să demonstreze următoarele lucruri:

 • să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;
 • să prezinte o scrisoare de intenţie (în limba engleză sau în limba țării de destinație). Această scrisoare are rolul de a demonstra capacitatea candidatului de a gestiona limba respectivă și de asemenea, trebuie să conțină motivația studentului de a ajunge acolo, o scurtă motivare personală și o mulțumire formală. Nu trebuie uitate regulile redactării unei scrisori de intenție;
 • să prezinte un curriculum vitae redactat în limbile română și engleză (respectând formatul EuroPASS);
 • să prezinte situaţia şcolară (aceasta se poate solicita la secretariatul facultății);
 • să prezinte, doar dacă este posibil, un certificat de competență lingvistică relevant pentru țara destinație. Absența acestuia nu descalifică (,) candidatul.
Informații despre circuitul dosarului candidatului

Fluxul operațional al dosarului întocmit de studentul candidat poate fi consultat în format electronic, aici.

Informarea candidaților

Informarea candidaţilor trebuie să se realizeze înaintea sau în momentul selecţiei, în legătură cu:

 • oportunităţile de mobilitate şi universităţile partenere;
 • recunoaşterea academică (sistemul de credite transferabile ECTS);
 • finanţarea în Programul ERASMUS (grantul ERASMUS nu este destinat acoperirii integrale a cheltuielilor în străinătate);
 • pe cât posibil, asupra condiţiilor de viaţă în străinătate.
Selecţia candidaților

Selecția studenților pentru anul academic succesiv se va desfășura în luna martie. Există însă posibilitatea - în funcție de condițiile specifice instituțiilor partenere - organizării procesului de selecție și la date ulterioare lunii martie. Calendarul selecției va fi adus la cunoștința candidaților via avizier, respectiv site web.

Procedura de selecție a studenților poate fi consultată on-line aici.

Regulamentul de acordare a granturilor de mobilitate

Acest regulament poate fi consultat în format electronic, aici.

Formularul de aplicare

Studenții candidați trebuie să completeze următorul formular, disponibil în format electronic, aici.

Acordul didactic / Learning Agreement

Studenții candidați trebuie să completeze următorul acord didactic (în engleză, Learning Agreement), disponibil în format electronic, aici.

Certificatul de student Erasmus

Studenții Erasmus vor primi de la instituția de origine următorul certificat, disponibil în format electronic, aici.