Examen de licență 2021-2022

Tematica probei I la examenul de finalizare de studii

Tematica probei I - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate pentru programele de studii ale Facultății de A.C.E.:

 

Calendarul desfășurării examenelor de licență/diplomă și disertație pentru anul universitar 2021-2022: 

- Examenele de diplomă: 5 - 7 iulie 2022, respectiv 13 - 14 septembrie.

- Examenele de disertație: 6 - 7 iulie 2022, respectiv 13 - 14 septembrie.

 

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de diplomă și disertație

Template documentație pentru proiect diplomă

Comisii finalizare studii