SINTES

În această secţiune găsiţi informaţii relative la conferinţa-simpozion SINTES (International Symposium on System Theory) organizată de către facultatea A.C.E. Începând cu anul 2010, conferința ICSTCC (International Conference on System Theory, Control and Computing) încorporează simpozionul SINTES și este organizată itinerant de către Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași (prin Facultatea de Automatică și Calculatoare), Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați (prin Facultatea de Automatică, Calculatoare, Electronică și Inginerie Electrică), respectiv Universitatea din Craiova (prin facultatea noastră).