Galerie Sigle

Certificatul de înregistrare a siglei A.C.E. emis de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci nr. 111879 din 15 iulie 2010 poate fi descărcat de aici.

Sigla ACE

Color

 

Alb-negru

Sigla UCV

Color

Cheia simbolica a facultatii ACE

Color