Învațământ Utile Avizier secretariat

ANUNȚ IMPORTANT 

 

În vederea obținerii adeverințelor din care rezultă calitatea de student, vă rugăm să transmiteți cerere on-line (conform modelului de mai jos) pe adresa de email corespunzătoare programului de studiu pe care îl urmați. 

 

Vor fi luate în considerare doar cererile transmise de luni până vineri, în intervalul 8:00 – 16:00. Este important să bifați în cerere modalitatea în care doriți să primiți adeverința: on-line sau în original. Adresa de e-mail a secretarei de an o găsiți la: Informații suplimentare (aici)

 

Programul de eliberare a documentelor în original, vizare a carnetelor și legitimațiilor, este de luni până vineri, în intervalul 10:30 - 12:30, în holul sediului INCESA.

 

Orice solicitare (copii ale actelor de studii, fișe lichidare, situații școlare, etc.) se va face folosind adresa de email instituțională, specificând un număr de telefon la care puteți fi contactat.

 

Model cerere aici 

Informații suplimentare aici

 

Eliberare acte studii

Ținând cont de măsurile luate pentru  preîntâmpinarea răspândirii COVID-19, începând cu data de 18.05.2020, eliberarea tuturor actelor de studii emise de Universitatea din Craiova se va face EXCLUSIV pe bază de programare pe e-mail sau telefonic la sediul central din Str. A. I. Cuza, Nr.13, camera 457.

 

Anunțul complet aici.

 

Burse an universitar 2023-2024

UCV acordă burse studenților săi pe perioada anului universitar 2023-2024:

- anunțul relativ la bursele sociale aici;

- anunțul relativ la bursele ocazionale aici;

- acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal aici;

- metodologia privind acordarea burselor aici;

- formularul de cerere de bursă socială aici;

- declarație (anexa 3) aici;

- cerere bursă ocazională (anexa 1A) aici;

- lista anonimizată cu studenții potențial bursieri aici;

 

Vor completa DECLARATIA (ANEXA 3), studenții eligibili care solicită acordarea unei burse, în anul universitar 2023-2024.

 

Burse Voluntariat UCv

Situația burselor de voluntariat ale UCv se găsește aici

 

Eventualele contestații se depun la secretariat Prorectorat, camera 430, în termen de 3 zile de la afișare.

 

 

 

Studenții potențial bursieri pot fi consultați în lista de mai jos:

- licență, aici

- master, aici

 

Programul EURO200

 

Studenții interesați de programul EURO 200 sunt rugați să consulte următorul document informativ aici.

 

Formulare și cereri pentru studenții A.C.E.

Secretariatul A.C.E. informează studenții despre o serie de cereri care pot fi trimise on-line pe adresele din anunțul următor: aici. În acest sens, secretariatul A.C.E. pune la dispoziția studenților următoarele formulare:

 

 • Cerere înmatriculare în an superior - aici
 • Cerere întrerupere studii - aici
 • Cerere prelungire școlaritate (gratuită) - aici
 • Cerere prelungire școlaritate - aici
 • Cerere reînmatriculare - aici
 • Cerere reluare studii - aici
 • Cerere repetare cu taxă - aici
 • Cerere mobilitate de la o specializare la alta - aici
 • Cerere retragere studii - aici
 • Cerere reînmatriculare (exmatriculat pentru neplata taxei) - aici
 • Cerere adeverință de student - aici

 

 

Actualizat: 16.02.2024