Prodecanii facultăţii A.C.E.

Carta Universităţii din Craiova (pdf) defineşte în articolul 49 funcțiile de conducere, inclusiv instituţia prodecanului de facultate. Detalii privind prodecanii Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică se găsesc în Regulamentul de organizare și funcționare a facultății, care poate fi consultat aici.

Prodecanii coordonează domeniile din activitatea administraţiei facultăţii precum şi comisiile de specialitate ale Consiliului facultăţii.  

Pentru identificarea titularilor actuali ai funcţiei vă invităm să consultaţi aici organigrama administrativă a facultăţii noastre.