Admitere facultate - anunț relativ la proba de concurs

Proba de concurs se desfăşoară conform următorului program: LUNI 22.07.2019, ora 9.00: Matematică – scris (3
ore), la sediul Facultăţii din Blvd. Decebal, nr. 107 – Craiova.

 

Observaţii importante:
1. Accesul candidaţilor în sălile de concurs se va face numai pe baza cărții de identitate (sau a pașaportului) şi a
legitimaţiei de concurs, în intervalul 8:00 – 8:30.


2. Candidaţii care nu au asupra lor actele precizate nu sunt primiţi în sala de examen.

 

3. Actele - cartea de identitate (sau pașaportul) şi legitimaţia de concurs - rămân pe masa candidatului, pentru control,
pe toată durata desfăşurării probei respective.

 

4. De asemenea, candidaţii trebuie să aibă asupra lor STILOU CU CERNEALĂ ALBASTRĂ sau PIX CU PASTĂ
ALBASTRĂ şi CREION CU MINĂ NEAGRĂ.

 

5. NU ESTE PERMISĂ UTILIZAREA CALCULATOARELOR DE BUZUNAR ŞI A ALTOR MIJLOACE DE
CALCUL SAU DE COMUNICAŢIE.

 

6. ESTE INTERZISĂ INTRAREA IN SALA DE CONCURS CU TELEFOANE MOBILE.

 

7. Eventualele neconcordanţe între datele afişate şi cele reale (Numele candidatului, medie bacalaureat, ordinea
opţiunilor) se comunică URGENT la Secretariatul facultăţii.

 

8. Candidaţii pot avea asupra lor o sticlă cu apă.

 

9. Repartiția candidaților în săli poate fi consultată pe pagina admiterii - link

Știri@UCV 20.07.2019