Desfășurare activități didactice on-line @ACE

Informare privind procedura de desfășurare a activităților didactice on-line la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universității din Craiova, din 12.03.2020, Art.2, prin care s-a decis suspendarea activităților didactice directe, la nivelul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, s-au luat o serie de măsuri pentru operaționalizarea activităților didactice, precum și a tuturor activităţilor conexe, în regim on-line, pe o perioadă nedefinită, astfel:

  1. Cadrele didactice, titulare ale activităților de curs/ seminar/ laborator/ proiect au obligația să pregătească ritmic (săptămânal) și să încarce pe platformele instituționale de tip e-learning suportul de curs, materialele didactice specifice pentru seminar/ laborator/ proiect (care se pot desfășura on-line), pentru săptămâna aferentă cursului respective, precum și să elaboreze teste sau teme de control pentru a verifica parcurgerea materialelor de către studenți.
    1. Studenții sunt obligați să ia legătura cu cadrele didactice și să își acceseze conturile institutionale (cu userul și parola personală de pe Evidența Studenților) pentru a se înrola, să parcurgă în condiții optime, ritmic, activitățile de curs/ seminar/ laborator/ proiect mutate on-line și să răspundă totodată la testele sau temele de control într-un interval prestabilit de către cadrul didactic.
    2. Orele de aplicații (în special laboratoare, dar și unele proiecte avansate) care nu se pot desfășura on-line, se pot reprograma pentru a fi recuperate ”față în față” conform unui orar ce va fi stabilit ulterior.
    3. Universitatea pune la dispoziția profesorilor și studenților săi platformele online pentru învăţământ electronic (e-learning), fără a impune restricții în ce privește platforma de învăţământ electronic utilizată pentru fiecare disciplină/ grup de discipline . Se precizează însă că este necesar ca aceasta să aibă implementate soluţii tehnologice funcţionale pentru administrarea utilizatorilor şi a resurselor, comunicarea între utilizatori, furnizarea de resurse de studiu diversificate, instrumente de evaluare şi autoevaluare etc.
    4. Soluţiile tehnologice alese pentru desfășurarea online a activităților didacticetrebuie să permită configurarea de cursuri online cu resurse de învăţare specifice, care facilitează studiul individual în ritm propriu, cu mijloace diversificate de studiu, uşor accesibile, dar și modalități de control.  Modul de evaluare specific online al testelor/ temelor de control este stabilit de fiecare cadru didactic, și trebuie să fie consistent/ compatibil cu modalitățile de evaluare anunțate la începutul semestrului. Acolo unde apar modificări, cadrul didactic are obligația de a preciza și de a comunica studenților modul în care o formă de evaluare se regăsește în nota finală.

Mai multe detalii privind procedura de desfășurare a activităților didactice on-line sunt date aici.

Știri@UCV 27.03.2020