Gradații de merit pentru personalul didactic - 2021

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică desfășoară competiția de acordare a gradațiilor de merit personalului didactic conform calendarului disponibil aici. Prin decizia Consiliului de Administrație al Universității din Craiova, facultatea noastră beneficiază de patru gradații de merit. Conform deciziei Consiliului Facultății din data de 10 noiembrie 2021, două gradații de merit sunt alocate Departamentului de Automatică și Electronică și două gradații de merit sunt alocate Departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației.

 

Metodologia de acordare a gradațiilor de merit este disponibilă aici. Dosarele de concurs se vor depune la Secretariatul facultății în perioada 11 noiembrie - 15 noiembrie, în intervalul 9:00-15:00. 

 

Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu:

  • opisul documentelor depuse
  • fișa de evaluare stabilită la nivelul facultății
  • declarația candidatului/candidatei de veridicitate a datelor declarate, completată pe propria răspundere
  • lista de documente justificative (ultimii cinci ani)

 

Criteriile de acordare a gradațiilor de merit la nivelul FACE pot fi consultate aici. Modelul fișei de evaluare a personalului didactic poate fi descărcată de aici.

 

Știri@UCV 10.11.2021