Selecție participanți mobilități studenți, Granturi SEE 2023 – Apel la candidaturi

În cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), finanţat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021, Departamentul de Relații Internaționale organizează selecția participanților pentru următoarele tipuri de mobilități studențești pentru anul universitar 2023-2024:

 

Tip Mobilitate

Nr. locuri

Domeniu de studiu

Nivel de studiu

Universitate parteneră

Durata

mobilității

Desfășurarea mobilității

Mobilitate de studiu

1

Information and Communication Technologies

Licență/

Master

University College of South-Eastern Norway, Norvegia

5 luni/mobilitate

Semestrul I, 2023-2024

Mobilitate de studiu

1

Business and administration

Licență/

Master

University College of South-Eastern Norway, Norvegia

5 luni/mobilitate

Semestrul I, 2023-2024

Bifrost university, Islanda

Mobilitate de studiu

1

Sport science

Licență/

Master

Norwegian School of Sport Sciences, Norvegia

5 luni/mobilitate

Semestrul I, 2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANT MOBILITATE:

Grantul are caracter de sumă forfetară și este format din:

·       1200 Euro/lună pentru subzistență și

·   275 Euro – Norvegia/ 530 Euro – Islanda pentru cheltuieli de transport.

 

Conţinut dosar de candidatură:

·       CV Europass (redactat în limba engleză); 

·       Scrisoare de motivație (redactată în limba engleză);

·       Foaie matricolă pentru ultimul an/semestru de studiu.

 

Criterii de selecţie:

·     Scrisoare de motivaţie  20% din punctaj;

·     Rezultatele academice  20% din punctaj;

·    Interviu cu scopul de a evalua atitudinea faţă de posibila experienţă de mobilitate - 40% din punctaj;

·    Competenţele lingvistice de limba engleză, relevante pentru o mobilitate de calitate (cunoașterea limbii ţării gazdă va fi considerată un avantaj) -  20% din punctaj.

 

Studenţii de etnie romă, cei cu nevoi speciale sau cei cu un statut socio-economic dezavantajat pot primi puncte suplimentare de prioritate, reprezentând 20% din scorul maxim posibil.

Calendar de selecție:

·        Termen limită depunere dosare de candidatură: 02.04.2023

·         Dosarele se depun în format electronic, la adresa de e-mail relint@ucv.ro;

·        Interviu: 03.04.2023 (ora și modalitatea desfășurării interviului vor fi comunicate fiecărui candidat pe data de 02.04.2023);

·        Afișare rezultate: 04.04.2023;

·        Depunere contestaţii: 05.04.2023;

·      Contestațiile se depun în format electronic, la adresa de e-mail relint@ucv.ro;

·       Afişare rezultate finale: 06.04.2023

 

Rezultatele vor fi publicate pe site-ul Universității din Craiova.

Procedură de depunere a contestaţiilor se găsește aici.

 

Contact:

Loredana Harega, Departamentul de Relații Internaționale

Tel.: 0251 419 030

E-mail: relint@ucv.ro

 

Mai multe informaţii despre program:

·       www.eeagrants.org

·       www.eeagrants.ro

·       www.eea4edu.ro

·       http://www.ucv.ro/international/programe/programe_europene/mecanismul_financiar_see.php

Știri@UCV 17.03.2023