Festivitate înmânare diplome absolvenți 2023

Festivitatea de înmânare a diplomelor de inginer pentru absolvenții care au susținut examenul de diplomă în sesiunile iulie și septembrie 2023, se va desfășura în data de 17 noiembrie 2023, în Aula Mihai I a Universității din Craiova, începând cu ora 9:00.

DOAR absolvenții care au adus fotografii vor putea primi diploma în cadrul evenimentului

Atenție:
• Absolvenții care doresc ridicarea diplomelor trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate personală (in original si copie xerox). Lipsa acestora va face imposibilă înmânarea diplomei.
• Absolvenții care vor ridica diploma de inginer și urmează cursuri de master trebuie să depună la secretariat diploma de inginer și suplimentul la diplomă în original în cel mai scurt timp. Adeverința de licență devine nulă, iar masteranzii care nu vor completa dosarul vor fi trecuți la taxă sau vor fi exmatriculați.

VINERI, 17.11.2023, SECRETARIATUL VA FI ÎNCHIS

Știri@UCV 14.11.2023