Desfasurare concurs posturi didactice

Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs in luna septembrie 2011, pentru anul universitar 2011 - 2012 pot fi consultate aici. Eventualele contestatii vor fi depuse la Registratura Universitatii din Craiova in perioada 21 - 25 septembrie 2011.


Raportul privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante scoase la concurs in anul universitar 2011 - 2012 poate fi consultat aici.


Temele pentru prelegerile cu caracter didactic pentru posturile scoase la concurs sunt precizate prin urmatoarele doua anunturi: Anunt prelegere didactica post Sl. poz. 25 - Automatica si Anunt prelegere didactica post Sl. poz. 16 - Inginerie Software.

Tema pentru proba practica ?n cadrul concursului pentru ocuparea postului de asistent universitar, pozitia 31, din Statul de functii al Catedrei de Automatica, Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica este precizata prin urmatorul anunt: Anunt proba practica concurs Asist poz 31 . Automatica

Știri@UCV 01.09.2011