Sesiune de reexaminari

In sedinta Biroului Consiliului Facultatii de Automatica, Calculatoare si Electronica din data de 12.09.2017 s-a stabilit ca:

 

"Studenții si masteranzii din anii terminali vor putea să susțină examene restante din anii I – IV, in perioada 18 – 24 septembrie 2017".

 

Cuantumul taxei pentru examenele restante ce se vor sustine in aceasta perioada va fi de 100 lei/examen restant, conform deciziei 195B/04.07.2016, anexa 3.

 

Calendarul reexaminarilor este disponibil aici.

Știri@UCV 13.09.2017